هفته ۴ حاملگی

هفته ۴ حاملگی در این مرحله کودک شما به صورت توپی از سلول است که به اندازه یک دانه خشخاش در داخل رحم قرار گرفته است. در این زمان شما…
هفته ی ۴ حاملگی

هفته ۵ حاملگی

هفته ۵ حاملگی در این هفته اندازه کودک شما ربع یک سانتی متر است، آغاز رشد اعضای زیادی است و یک جهش رشد دیده می شود. قلب نازک کودک شما…
هفته ۵ حاملگی

هفته ۶ حاملگی

هفته ۶ حاملگی در این هفته از بارداری کودک شما حدوداُ به اندازه ی یک عدس می باشد. سر در مقایسه با بدن بزرگتر است. صورت شروع به شکل گرفتن…
هفته ۶ حاملگی

هفته ۷ حاملگی

هفته ۷ حاملگی اندازه ی کودک شما حدود ۱.۲۵ سانتی متر است، به اندازه ی یک نخود فرنگی کوچک. او حرکت را آغاز می کند. کبد او مقدار زیادی گلبول…
هفته ی ۷ حاملگی

هفته ۸ حاملگی

هفته ۸ حاملگی در این هفته تغییرات زیادی در کودک شما اتفاق می افتد. اندازه ی او حدود ۱.۶ سانتی متر است. دم جنین از بین می رود و همه…
هفته ۸ حاملگی

هفته ۹ حاملگی

هفته ۹ حاملگی در پایان این هفته اندازه کودک شما حدود ۲.۳ سانتی متر است و وزن او حدود کمتر از دو گرم می باشد. پلک هایش کاملا چشم ها…
هفته ۹ حاملگی

هفته ۱۰ حاملگی

هفته ۱۰ حاملگی در این هفته کودک شما از سر تا انتهای باسن به اندازه ی حدوداُ ۳.۱ سانتی متر است و وزن او کمتر از ۴ گرم می باشد.…
هفته ۱۰ حاملگی

هفته ۱۱ حاملگی

هفته ۱۱ حاملگی اندازه ی سر تا انتهای باسن او، حالا ۴ سانتی متر است. همه قسمتهای بدن را دارد و از جوانه دندان ها تا ناخن های پا و…
هفته ۱۱ حاملگی

هفته ۱۲ حاملگی

هفته ۱۲ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا انتهای باسن حدود ۵.۴ سانتی متر و وزن او حدود تقریبا ۱۴ گرم است. در این زمان اگر شما به شکم…
هفته ی ۱۲ حاملگی

هفته ۱۳ حاملگی

هفته ۱۳ حاملگی اندازه کودک شما حدود ۶.۷ سانتی متر ( از سر تا انتهای باسن ) و وزن او حدود ۲۳ گرم می باشد، خطوط نشانه ی اثر انگشت…
هفته ی ۱۳ حاملگی

هفته ۱۴ حاملگی

هفته ۱۴ حاملگی اندازه کودک شما از (سر تا انتهای باسن) حدود ۸ سانتی متر و وزن او حدود ۴۰ گرم می باشد. اکنون بدن او سریعتر از سرش رشد…
هفته ۱۴ حاملگی

هفته ۱۵ حاملگی

هفته ۱۵ حاملگی وزن کودک شما حدود ۷۰ گرم می باشد. طول او از سر تا انتهای باسن حدود ۹.۱ سانتی متر است. مهمان کوچک شما بطور مکرر سکسکه می…
هفته ی ۱۵ حاملگی

هفته ۱۶ حاملگی

هفته ۱۶ حاملگی کودک شما حالا از سر تا انتهای باسن، حدود ۱۰ سانتی متر است. و وزن او حدود ۱۰۰ گرم می باشد طی ۳ هفته آینده کودک شما…
هفته ی ۱۶ حاملگی

هفته ۱۷ حاملگی

هفته ۱۷ حاملگی کودک شما حالا از سر تا انتهای باسن حدود ۱۱ سانتی متر می باشد و وزن او حدود ۱۴۰ گرم است. استخوان بندی او حالت غضروفی دارد.…
هفته ۱۷ حاملگی

هفته ۱۸ حاملگی

هفته ۱۸ حاملگی طول کودک شما حدود ۱۲ سانتی متر است (از سر تا انتهای باسن). وزن او حدود ۱۹۰ گرم می باشد. قفسه سینه او به سمت بالا و…
هفته ۱۸ حاملگی

هفته ۱۹ حاملگی

هفته ۱۹ حاملگی انددازه کودک شما حدود ۱۴.۲ سانتی متر (از سر تا انتهای باسن) و وزن اوحدود ۲۴۰ گرم است. شما تقریباُ نیمی از مسیر بارداری را طی کرده…
هفته ۱۹ حاملگی

هفته ۲۰ حاملگی

هفته ۲۰ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا پاشنه پا اکنون حدود ۲۶ سانتی متر می باشد، تا به حال اندازه ها را از سر تا انتهای باسن محاسبه…
هفته ۲۰ حاملگی

هفته ۲۱ حاملگی

هفته ۲۱ حاملگی در این هفته وزن کودک شما حدود ۳۶۰ گرم و قد او حدود ۲۷ سانتی متر است. ابروها و پلک هایش بطور کامل شکل گرفته اند، و…
هفته ی ۲۱ حاملگی

هفته ۲۲ حاملگی

هفته ۲۲ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۴۳۰ گرم و طول قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۸ سانتی متر می باشد. او حالا شبیه به یک…
هفته ۲۲ حاملگی

هفته ۲۳ حاملگی

هفته ۲۳ حاملگی وزن کودک شما کمی بیشتر از ۵۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۹ سانتی متر. شنوایی او تثبیت شده و از…
هفته ۲۳ حاملگی

هفته ۲۴ حاملگی

هفته ۲۴ حاملگی اکنون وزن کودک شما بالای ۶۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۳۰ سانتی متر است. هنوز چربی بدن او کم است…
هفته ۲۴ حاملگی

هفته ۲۵ حاملگی

هفته ۲۵ حاملگی وزن کودک شما حالا نزدیک به ۶۶۰ گرم و قد او از سر تا پاشنه ی پا حدود ۳۵ سانتی متر است. تجمع چربی زیر پوست او…
هفته ۲۵ حاملگی

هفته ۲۶ حاملگی

هفته ۲۶ حاملگی اندازه کودک شما حالا حدود ۳۶ سانتی متر و وزن او در حدود ۷۶۰ گرم است. چشم های او شروع به باز شدن می کند. هرچه به…
هفته ۲۶ حاملگی

هفته ۲۷ حاملگی

هفته ۲۷ حاملگی اکنون کودک شما حدود ۸۷۵ گرم وزن دارد، و قد او از سر تا پا بیشتر از ۳۶ سانتی متر است. چشمانش را بازو بسته می کند،…
هفته ۲۷ حاملگی

هفته ۲۸ حاملگی

هفته ۲۸ حاملگی وزن کودک شما حدود یک کیلوگرم و طول قد او از سر تا پا حدود ۳۸ سانتی متر است. حالا او می تواند چشمانش را باز کند…
هفته ۲۸ حاملگی

هفته ۲۹ حاملگی

هفته ۲۹ حاملگی کودک شما حالا کمی بیشتر از ۱ کیلو وزن دارد و اندازه او از سر تا انگشتان پا در حدود ۳۹ سانتی متر است. مو های سر…
هفته ۲۹ حاملگی

هفته ۳۰ حاملگی

هفته ۳۰ حاملگی طول قد کودک شما حالا کمی بیشتر از ۳۹ سانتی متر است (از سر تا پا ) ، رشد قدی او از این پس کندتر خواهد شد.…
هفته ۳۰ حاملگی

هفته ۳۱ حاملگی

هفته ۳۱ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۱.۵ کیلوگرم است و بیشتر از هر زمانی شبیه به نوزاد شده است، طول قد او از سر تا پا حدود ۴۱…
هفته ۳۱ حاملگی

هفته ۳۲ حاملگی

هفته ۳۲ حاملگی کودک شما حالا حدود ۷/۱ کیلوگرم وزن وحدود ۴۲ سانتی متر قد دارد. ریه های او تا زمان تولد، کامل نمی شوند. کوچولوی شما مایع آمنیوتیک را…
هفته ۳۲ حاملگی

هفته ۳۳ حاملگی

هفته ۳۳ حاملگی کوچولوی شما حالا حدود ۲ کیلوگرم وزن و ۴۶ سانتی متر قد دارد. او احتمالا تا به حال ، جهت آمادگی برای تولد سروته شده است. سر…
هفته ۳۳ حاملگی

هفته ۳۴ حاملگی

هفته ۳۴ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲/۲ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۵ سانتی متر است. او حالا پرتروگردتر شده است. او…
هفته ۳۴ حاملگی

هفته ۳۵ حاملگی

هفته ۳۵ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲.۴ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۶ سانتی متر است. گاهی حین حرکات او، آرنج، پا…
هفته ۳۵ حاملگی

هفته ۳۶ حاملگی

هفته ۳۶ حاملگی کودک شما حالا هر روز ۲۸ گرم اضافه می کند. وحالا حدودا ۲.۷ کیلوگرم وزن و حدود ۴۷ سانتی متر قد دارد. شما حالا یک افزایش فشار…
هفته ۳۶ حاملگی

هفته ۳۷ حاملگی

هفته ۳۷ حاملگی کودک شما نزدیک به ۲.۸ کیلوگرم وزن و حدود ۴۸.۶ سانتی متر قد دارد.سر او حالا در لگن با استخوانهای لگنی احاطه شده و محافظت می شود.…
هفته ۳۷ حاملگی

هفته ۳۸ حاملگی

هفته ۳۸ حاملگی بچه ها تا هفته ی ۳۹ به وزن حدود ۳ کیلوگرم تا ۳.۲ کیلوگرم می رسند و همچنان چربی ذخیره می کنند که به تنظیم دمای بدنشان…
هفته ۳۸ حاملگی

هفته ۳۹ حاملگی

هفته ۳۹ حاملگی وزن او حدود ۳ کیلو گرم و قد او ۵۰ سانتی متر می تواند برسد. البته این اندازه ها حد متوسط را بیان می کند. به محض…
هفته ۳۹ حاملگی

هفته ۴۰ حاملگی

هفته ۴۰ حاملگی بعد از ماهها انتظار، موعد مقرر زایمان شما می رسد و می گذرد وشما هنوز باردارید، شاید حس خوبی نباشد، اما خیلی از خانم ها در این…
هفته ۴۰ حاملگی

هفته ۳ حاملگی دوقلویی

هفته ۳ حاملگی دوقلویی دوقلو های غیر همسان از دو تخمک مجزا که با دو اسپرم متفاوت بارور شده اند آغاز می شوند. که هر کدام جفت و کیسه آب…
هفته ۳ حاملگی دوقلویی

هفته ۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۴ حاملگی دوقلویی حتی در این مرحله ی اولیه، اعضای حیاتی سیستم عصبی دوقلوهای شما، شامل مغز، استخوان پشتی، طناب نخاع و اعصاب شروع به رشد می کنند. قلب…
هفته ۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۸ حاملگی دوقلویی در این هفته ,اعضای اصلی بدن دوقلو های شما شروع به تکامل می کنند. قلب آنها که به دو حفره ی راست و چپ تقسیم شده…
هفته ۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی در این هفته دو قلوهای شما ۵.۴ سانتی متر هستند صورت آنها کاملتر می شود. چشمها که در دو طرف سر بودند به هم نزدیکتر می…
هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی

هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی در این هفته ی بارداری دوقلوهای شما هر کدام حدود ۱۰۰ گرم وزن دارند و طول هر کدام ,از سر تا انتهای باسن ۱۰ سانتی…
هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی

هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی

هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی اندازه ی کودکان شما از سر تا پاشنه ی پا حدود ۲۶ سانتی متر است. در این هفته، موهای سر آنها شروع به رویش می…
هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی

هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی درهفته ی ۲۴، دوقلو های شما شبیه به نوزاد تازه متولد شده هستند ولی لاغرتر. چرا که در بدن انها هنوز چربی تشکیل نشده است. آنها…
هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی طول قد دو قلوهای شما حالا از سر تا انگشتان پا به حدود ۳۸ شانتی متر رسیده است، و وزن آنها کمی بیشتر از ۱ کیلو…
هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی دست ها،پاها و بدن دوقلوهای شما همچنان به رشد خود ادامه می دهند و با سر آنها متناسب می شوند. در هفته ی ۳۲ ، هر…
هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی وزن دوقلوهای شما تا زمان تولد ممکن است به ۳.۴ کیلوگرم برسد و قد آنها حدود ۵۱ سانتی متر خواهد بود. البته وزن بین ۲.۵ کیلوگرم…
هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی
حاملگی تک قلویی

هفته ۴ حاملگی

هفته ۴ حاملگی در این مرحله کودک شما به صورت توپی از سلول است که به اندازه یک دانه خشخاش در داخل رحم قرار گرفته است. در این زمان شما…
هفته ی ۴ حاملگی

هفته ۵ حاملگی

هفته ۵ حاملگی در این هفته اندازه کودک شما ربع یک سانتی متر است، آغاز رشد اعضای زیادی است و یک جهش رشد دیده می شود. قلب نازک کودک شما…
هفته ۵ حاملگی

هفته ۶ حاملگی

هفته ۶ حاملگی در این هفته از بارداری کودک شما حدوداُ به اندازه ی یک عدس می باشد. سر در مقایسه با بدن بزرگتر است. صورت شروع به شکل گرفتن…
هفته ۶ حاملگی

هفته ۷ حاملگی

هفته ۷ حاملگی اندازه ی کودک شما حدود ۱.۲۵ سانتی متر است، به اندازه ی یک نخود فرنگی کوچک. او حرکت را آغاز می کند. کبد او مقدار زیادی گلبول…
هفته ی ۷ حاملگی

هفته ۸ حاملگی

هفته ۸ حاملگی در این هفته تغییرات زیادی در کودک شما اتفاق می افتد. اندازه ی او حدود ۱.۶ سانتی متر است. دم جنین از بین می رود و همه…
هفته ۸ حاملگی

هفته ۹ حاملگی

هفته ۹ حاملگی در پایان این هفته اندازه کودک شما حدود ۲.۳ سانتی متر است و وزن او حدود کمتر از دو گرم می باشد. پلک هایش کاملا چشم ها…
هفته ۹ حاملگی

هفته ۱۰ حاملگی

هفته ۱۰ حاملگی در این هفته کودک شما از سر تا انتهای باسن به اندازه ی حدوداُ ۳.۱ سانتی متر است و وزن او کمتر از ۴ گرم می باشد.…
هفته ۱۰ حاملگی

هفته ۱۱ حاملگی

هفته ۱۱ حاملگی اندازه ی سر تا انتهای باسن او، حالا ۴ سانتی متر است. همه قسمتهای بدن را دارد و از جوانه دندان ها تا ناخن های پا و…
هفته ۱۱ حاملگی

هفته ۱۲ حاملگی

هفته ۱۲ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا انتهای باسن حدود ۵.۴ سانتی متر و وزن او حدود تقریبا ۱۴ گرم است. در این زمان اگر شما به شکم…
هفته ی ۱۲ حاملگی

هفته ۱۳ حاملگی

هفته ۱۳ حاملگی اندازه کودک شما حدود ۶.۷ سانتی متر ( از سر تا انتهای باسن ) و وزن او حدود ۲۳ گرم می باشد، خطوط نشانه ی اثر انگشت…
هفته ی ۱۳ حاملگی

هفته ۱۴ حاملگی

هفته ۱۴ حاملگی اندازه کودک شما از (سر تا انتهای باسن) حدود ۸ سانتی متر و وزن او حدود ۴۰ گرم می باشد. اکنون بدن او سریعتر از سرش رشد…
هفته ۱۴ حاملگی

هفته ۱۵ حاملگی

هفته ۱۵ حاملگی وزن کودک شما حدود ۷۰ گرم می باشد. طول او از سر تا انتهای باسن حدود ۹.۱ سانتی متر است. مهمان کوچک شما بطور مکرر سکسکه می…
هفته ی ۱۵ حاملگی

هفته ۱۶ حاملگی

هفته ۱۶ حاملگی کودک شما حالا از سر تا انتهای باسن، حدود ۱۰ سانتی متر است. و وزن او حدود ۱۰۰ گرم می باشد طی ۳ هفته آینده کودک شما…
هفته ی ۱۶ حاملگی

هفته ۱۷ حاملگی

هفته ۱۷ حاملگی کودک شما حالا از سر تا انتهای باسن حدود ۱۱ سانتی متر می باشد و وزن او حدود ۱۴۰ گرم است. استخوان بندی او حالت غضروفی دارد.…
هفته ۱۷ حاملگی

هفته ۱۸ حاملگی

هفته ۱۸ حاملگی طول کودک شما حدود ۱۲ سانتی متر است (از سر تا انتهای باسن). وزن او حدود ۱۹۰ گرم می باشد. قفسه سینه او به سمت بالا و…
هفته ۱۸ حاملگی

هفته ۱۹ حاملگی

هفته ۱۹ حاملگی انددازه کودک شما حدود ۱۴.۲ سانتی متر (از سر تا انتهای باسن) و وزن اوحدود ۲۴۰ گرم است. شما تقریباُ نیمی از مسیر بارداری را طی کرده…
هفته ۱۹ حاملگی

هفته ۲۰ حاملگی

هفته ۲۰ حاملگی اندازه کودک شما از سر تا پاشنه پا اکنون حدود ۲۶ سانتی متر می باشد، تا به حال اندازه ها را از سر تا انتهای باسن محاسبه…
هفته ۲۰ حاملگی

هفته ۲۱ حاملگی

هفته ۲۱ حاملگی در این هفته وزن کودک شما حدود ۳۶۰ گرم و قد او حدود ۲۷ سانتی متر است. ابروها و پلک هایش بطور کامل شکل گرفته اند، و…
هفته ی ۲۱ حاملگی

هفته ۲۲ حاملگی

هفته ۲۲ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۴۳۰ گرم و طول قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۸ سانتی متر می باشد. او حالا شبیه به یک…
هفته ۲۲ حاملگی

هفته ۲۳ حاملگی

هفته ۲۳ حاملگی وزن کودک شما کمی بیشتر از ۵۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۲۹ سانتی متر. شنوایی او تثبیت شده و از…
هفته ۲۳ حاملگی

هفته ۲۴ حاملگی

هفته ۲۴ حاملگی اکنون وزن کودک شما بالای ۶۰۰ گرم است و قد او از سر تا پاشنه پا حدود ۳۰ سانتی متر است. هنوز چربی بدن او کم است…
هفته ۲۴ حاملگی

هفته ۲۵ حاملگی

هفته ۲۵ حاملگی وزن کودک شما حالا نزدیک به ۶۶۰ گرم و قد او از سر تا پاشنه ی پا حدود ۳۵ سانتی متر است. تجمع چربی زیر پوست او…
هفته ۲۵ حاملگی

هفته ۲۶ حاملگی

هفته ۲۶ حاملگی اندازه کودک شما حالا حدود ۳۶ سانتی متر و وزن او در حدود ۷۶۰ گرم است. چشم های او شروع به باز شدن می کند. هرچه به…
هفته ۲۶ حاملگی

هفته ۲۷ حاملگی

هفته ۲۷ حاملگی اکنون کودک شما حدود ۸۷۵ گرم وزن دارد، و قد او از سر تا پا بیشتر از ۳۶ سانتی متر است. چشمانش را بازو بسته می کند،…
هفته ۲۷ حاملگی

هفته ۲۸ حاملگی

هفته ۲۸ حاملگی وزن کودک شما حدود یک کیلوگرم و طول قد او از سر تا پا حدود ۳۸ سانتی متر است. حالا او می تواند چشمانش را باز کند…
هفته ۲۸ حاملگی

هفته ۲۹ حاملگی

هفته ۲۹ حاملگی کودک شما حالا کمی بیشتر از ۱ کیلو وزن دارد و اندازه او از سر تا انگشتان پا در حدود ۳۹ سانتی متر است. مو های سر…
هفته ۲۹ حاملگی

هفته ۳۰ حاملگی

هفته ۳۰ حاملگی طول قد کودک شما حالا کمی بیشتر از ۳۹ سانتی متر است (از سر تا پا ) ، رشد قدی او از این پس کندتر خواهد شد.…
هفته ۳۰ حاملگی

هفته ۳۱ حاملگی

هفته ۳۱ حاملگی وزن کودک شما حالا حدود ۱.۵ کیلوگرم است و بیشتر از هر زمانی شبیه به نوزاد شده است، طول قد او از سر تا پا حدود ۴۱…
هفته ۳۱ حاملگی

هفته ۳۲ حاملگی

هفته ۳۲ حاملگی کودک شما حالا حدود ۷/۱ کیلوگرم وزن وحدود ۴۲ سانتی متر قد دارد. ریه های او تا زمان تولد، کامل نمی شوند. کوچولوی شما مایع آمنیوتیک را…
هفته ۳۲ حاملگی

هفته ۳۳ حاملگی

هفته ۳۳ حاملگی کوچولوی شما حالا حدود ۲ کیلوگرم وزن و ۴۶ سانتی متر قد دارد. او احتمالا تا به حال ، جهت آمادگی برای تولد سروته شده است. سر…
هفته ۳۳ حاملگی

هفته ۳۴ حاملگی

هفته ۳۴ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲/۲ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۵ سانتی متر است. او حالا پرتروگردتر شده است. او…
هفته ۳۴ حاملگی

هفته ۳۵ حاملگی

هفته ۳۵ حاملگی کودک شما حالا بیشتر از ۲.۴ کیوگرم وزن دارد و قد او از سر تا پا حدود ۴۶ سانتی متر است. گاهی حین حرکات او، آرنج، پا…
هفته ۳۵ حاملگی

هفته ۳۶ حاملگی

هفته ۳۶ حاملگی کودک شما حالا هر روز ۲۸ گرم اضافه می کند. وحالا حدودا ۲.۷ کیلوگرم وزن و حدود ۴۷ سانتی متر قد دارد. شما حالا یک افزایش فشار…
هفته ۳۶ حاملگی

هفته ۳۷ حاملگی

هفته ۳۷ حاملگی کودک شما نزدیک به ۲.۸ کیلوگرم وزن و حدود ۴۸.۶ سانتی متر قد دارد.سر او حالا در لگن با استخوانهای لگنی احاطه شده و محافظت می شود.…
هفته ۳۷ حاملگی

هفته ۳۸ حاملگی

هفته ۳۸ حاملگی بچه ها تا هفته ی ۳۹ به وزن حدود ۳ کیلوگرم تا ۳.۲ کیلوگرم می رسند و همچنان چربی ذخیره می کنند که به تنظیم دمای بدنشان…
هفته ۳۸ حاملگی

هفته ۳۹ حاملگی

هفته ۳۹ حاملگی وزن او حدود ۳ کیلو گرم و قد او ۵۰ سانتی متر می تواند برسد. البته این اندازه ها حد متوسط را بیان می کند. به محض…
هفته ۳۹ حاملگی

هفته ۴۰ حاملگی

هفته ۴۰ حاملگی بعد از ماهها انتظار، موعد مقرر زایمان شما می رسد و می گذرد وشما هنوز باردارید، شاید حس خوبی نباشد، اما خیلی از خانم ها در این…
هفته ۴۰ حاملگی
حاملگی دو قلویی

هفته ۳ حاملگی دوقلویی

هفته ۳ حاملگی دوقلویی دوقلو های غیر همسان از دو تخمک مجزا که با دو اسپرم متفاوت بارور شده اند آغاز می شوند. که هر کدام جفت و کیسه آب…
هفته ۳ حاملگی دوقلویی

هفته ۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۴ حاملگی دوقلویی حتی در این مرحله ی اولیه، اعضای حیاتی سیستم عصبی دوقلوهای شما، شامل مغز، استخوان پشتی، طناب نخاع و اعصاب شروع به رشد می کنند. قلب…
هفته ۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۸ حاملگی دوقلویی در این هفته ,اعضای اصلی بدن دوقلو های شما شروع به تکامل می کنند. قلب آنها که به دو حفره ی راست و چپ تقسیم شده…
هفته ۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی در این هفته دو قلوهای شما ۵.۴ سانتی متر هستند صورت آنها کاملتر می شود. چشمها که در دو طرف سر بودند به هم نزدیکتر می…
هفته ۱۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی

هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی در این هفته ی بارداری دوقلوهای شما هر کدام حدود ۱۰۰ گرم وزن دارند و طول هر کدام ,از سر تا انتهای باسن ۱۰ سانتی…
هفته ۱۶ حاملگی دو قلویی

هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی

هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی اندازه ی کودکان شما از سر تا پاشنه ی پا حدود ۲۶ سانتی متر است. در این هفته، موهای سر آنها شروع به رویش می…
هفته ۲۰ حاملگی دو قلویی

هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی درهفته ی ۲۴، دوقلو های شما شبیه به نوزاد تازه متولد شده هستند ولی لاغرتر. چرا که در بدن انها هنوز چربی تشکیل نشده است. آنها…
هفته ۲۴ حاملگی دوقلویی

هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی طول قد دو قلوهای شما حالا از سر تا انگشتان پا به حدود ۳۸ شانتی متر رسیده است، و وزن آنها کمی بیشتر از ۱ کیلو…
هفته ۲۸ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی دست ها،پاها و بدن دوقلوهای شما همچنان به رشد خود ادامه می دهند و با سر آنها متناسب می شوند. در هفته ی ۳۲ ، هر…
هفته ۳۲ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی

هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی وزن دوقلوهای شما تا زمان تولد ممکن است به ۳.۴ کیلوگرم برسد و قد آنها حدود ۵۱ سانتی متر خواهد بود. البته وزن بین ۲.۵ کیلوگرم…
هفته ۳۶ حاملگی دوقلویی
فهرست